kpżkk


Sekretariat konferencji

Na zebraniu plenarnym KPŻKK w Polsce, które odbyło się w dniach 12-15.02.2008r. na Jasnej Górze, podjęto uchwałę o powołaniu do życia stałego Sekretariatu Konferencji z siedzibą w Warszawie, w budynku Sekretariatu KEP.

Działalność ta została uprawomocniona przez wprowadzenie odpowiednich zmian do Statutu KPK w Polsce. Zmiany te zostały zatwierdzone przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Dekretem nr SpR 876 / 92 z dnia 24 marca 2009 r.

Sekretariat KPŻKK prowadzi:

góra strony

Kod telefonu został wygenerowany za pomocą oprogramowania Barcode Software firmy TEC-IT.